+35 års erfaring

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Autoriseret klinisk psykolog

Foredrag/undervisning

Jeg har omfattende erfaring med foredrag, undervisning og kursusvirksomhed for forskellige faggrupper inden for sundheds- og socialsektoren, den pædagogiske sektor såvel som for brugergrupper, patient- og pårørendegrupper.


Jeg kan tilbyde kurser eller undervisning om bl.a. psykiske kriser og sorgarbejde: Hvad kan udløse en krise? Hvordan forløber krisen? Hvordan yder man psykisk førstehjælp? Hvordan kommer man igennem krisen på en konstruktiv måde, således at man ikke bliver fastlåst, men overvinder krisen, og at denne oven i købet kan være igangsættende for en videre udvikling.

Endvidere kurser og undervisning i coping/mestringsstrategier i forbindelse med sygdom eller handicap, acceptproblematik, roller og rolleskift, selvoplevelse og styrkelse af selvværd og udvikling afhandlemuligheder og livskvalitet.

​​

Familiedynamiske problemstillinger - herunder samspil mellem søskende, hvor den ene part har en sygdom eller et handicap samt raske børn af forældre med sygdom/handicap.

​​Der kan desuden tilbydes parkurser omhandlende samlivsproblematikker og kommunikation.

Endelig foredrag eller temadage om patientsikkerhed.

KLINIK information

PSYKOLOGISK PRAKSIS V/ANITA KRUSE

CAND.PSYCH., AUTORISERET KLINISK PSYKOLOG,

SPECIALIST I PSYKOTERAPI OG SUNDHEDSPSYKOLOGI

MEDLEM AF

​Overenskomst med sygesikringen