+35 års erfaring

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Autoriseret klinisk psykolog

Angsttilstande

Angstlidelser kan f.eks. være panikangst, social angst eller generaliseret angst.

Angst indebærer ofte følelser af indre uro og magtesløshed. Derudover kan der være legemlige symptomer såsom åndenød, svimmelhed, hjertebanken, rysten, trykken for brystet, mavesmerter, snurren i fingrene eller uvirkelighedsfølelse.

Selvom man har en bevidsthed om, at det, der fremkalder angsten, reelt ikke er farligt, er angsttilstanden uden for ens kontrol. Angsten kan virke meget overvældende og ukontrollabel og bevirke, at man forsøger at undgå de situationer, som man erfaringsmæssigt har oplevet kan fremkalde angsten.

Det kan være at køre i offentlige transportmidler, at gå i supermarkedet eller at befinde sig i sammenhænge, hvor der er mange mennesker.

Følgen kan blive, at man trækker sig tilbage fra kontakt med andre, en form for social isolation, hvilket begrænser livskvaliteten. 

Angsten kan også i nogle tilfælde være fobisk, d.v.s. afgrænset til en specifik ting.​

I behandlingsforløbet tilstræbes det at afdække årsagerne til angsten og at udvikle redskaber, som kan begrænse eller fjerne angsten. Der arbejdes med at bryde udviklede vaner, som kan medvirke til at fastholde angsten.

Det kan dreje sig om den ovenfornævnte undgåelsesadfærd eller sikkerhedsadfærd. Ved at analysere og få øget indsigt i ens tanker og forestillinger i forbindelse med angsten gives mulighed for at ændre på tankemønstrene og gradvist nærme sig det, der fremkalder angsten – og derved opnå kontrol over angsten.

KLINIK information

PSYKOLOGISK PRAKSIS V/ANITA KRUSE

CAND.PSYCH., AUTORISERET KLINISK PSYKOLOG,

SPECIALIST I PSYKOTERAPI OG SUNDHEDSPSYKOLOGI

MEDLEM AF

​Overenskomst med sygesikringen