+35 års erfaring

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Autoriseret klinisk psykolog

Individuel psykoterapi

I det psykologiske behandlingsforløb tages udgangspunkt i det enkelte menneskes situation og oplevelser. Ved at hjælpe med at afdække problemfelterne gives klienten mulighed for bedre at kunne forstå sig selv og sine reaktioner og træffe valg og tage ansvar i henhold hertil. Psykoterapi kan således bibringe nye muligheder for at forholde sig til sig selv og tilværelsen og til at afprøve nye måder at handle på.

Psykoterapi kan være indsigtsgivende og bearbejdende, men kan også være rettet mod løsning af et afgrænset problem eller tema, og dreje sig om at ændre på tanke- og handlemønstre. Afhængig af problemstillingen arbejdes der med forskellige psykologiske tilgange og metoder. Den psykologiske samtale kan være undersøgende, afklarende, skabe refleksion, bibringe indsigt, indeholde konkret rådgivning, opstille handlingsalternativer og 

derved afhjælpe problemer og vanskeligheder eller være afdækkende for personens egne ressourcer og stimulere vedkommendes egen psykiske heling og vækst.

Under samtaleforløbet kan belyses, hvilke positive sider af personligheden, der er blevet trængt i baggrunden på bekostning af andre, således at disse positive sider kan blive frigjort og udviklet. Samtidig med at klienten får mere indsigt i sin personlighed og baggrunden for sine problemer, afprøves nye måder at forholde sig på og løse problemer på. Herigennem skabes grundlag for, at man opnår flere handlemuligheder samt udvikler større styrke i forhold til at kunne håndtere vanskeligheder og konflikter. Det psykoterapeutiske samtaleforløb kan således befordre en personlig udvikling.

KLINIK information

PSYKOLOGISK PRAKSIS V/ANITA KRUSE

CAND.PSYCH., AUTORISERET KLINISK PSYKOLOG,

SPECIALIST I PSYKOTERAPI OG SUNDHEDSPSYKOLOGI

MEDLEM AF

​Overenskomst med sygesikringen