+35 års erfaring

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Autoriseret klinisk psykolog

Gruppeterapi

I gruppeterapi foregår terapien i en gruppe med sædvanligvis 5 – 8 medlemmer. Den kan være orienteret mod både det enkelte medlem og selve gruppeprocessen.

Gruppeterapi kan være oplevelsesorienteret og omfatte individuelle konfrontationer og tolkninger. Endvidere kan gruppepsykoterapien være indlevelsesorienteret og fokusere på individuel bearbejdning via indlevelse og gensidighed.

Endelig kan gruppeterapien være orienteret i retning af grænseoverskridelse og færdighedstræning, afhængig af problemstillingerne.

Gruppepsykoterapi kan gennem en fordybelse i gruppeprocessen bibringe indsigt og følelsesmæssig forståelse af sig selv. Udvikling af kommunikationsevnen hos det enkelte gruppemedlem vil understøtte problemløsning.

Støtte fra gruppemedlemmer, større forståelse og oplevelse af mening og accept vil kunne danne baggrund for en udvikling hos den enkelte.

Desuden igangsætning af selvhjælpsgrupper.

KLINIK information

PSYKOLOGISK PRAKSIS V/ANITA KRUSE

CAND.PSYCH., AUTORISERET KLINISK PSYKOLOG,

SPECIALIST I PSYKOTERAPI OG SUNDHEDSPSYKOLOGI

MEDLEM AF

​Overenskomst med sygesikringen