+35 års erfaring

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Autoriseret klinisk psykolog

Øvrige tilskudsmuligheder

Udover en eventuel delvis refusion af egenbetalingen under sygesikringsordningen og delvis dækning af denne fra sygeforsikringen ”danmark” kan der i nogle tilfælde være mulighed for at få hel eller delvis dækning for udgiften fra:

  • Kommunen via Lov om Social Service
  • Forsikringsordninger
  • Virksomhedsordninger eller fonde
  • Sundhedsforsikringsordninger

​Jeg har samarbejde med Servicestyrelsen under Socialministeriets projekt psykologbehandling til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.


Jeg er tilknyttet psykolognetværk med samarbejde med forsikringsselskaber.

KLINIK information

PSYKOLOGISK PRAKSIS V/ANITA KRUSE

CAND.PSYCH., AUTORISERET KLINISK PSYKOLOG,

SPECIALIST I PSYKOTERAPI OG SUNDHEDSPSYKOLOGI

MEDLEM AF

​Overenskomst med sygesikringen