Psykoterapi, Psykologisk rådgivning

Undervisning og Supervision

Øvrige tilskudsmuligheder

Udover en eventuel delvis refusion af egenbetalingen under sygesikringsordningen og delvis dækning af denne fra sygeforsikringen ”danmark” kan der i nogle tilfælde være mulighed for at få hel eller delvis dækning for udgiften fra:

  • Kommunen via Lov om Social Service
  • Forsikringsordninger
  • Virksomhedsordninger eller fonde
  • Sundhedsforsikringsordninger

​Jeg har samarbejde med Servicestyrelsen under Socialministeriets projekt psykologbehandling til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.


Jeg er tilknyttet psykolognetværk med samarbejde med forsikringsselskaber.

KLINIK information

PSYKOLOGISK PRAKSIS V/ANITA KRUSE

CAND.PSYCH., AUTORISERET KLINISK PSYKOLOG,

SPECIALIST I PSYKOTERAPI OG SUNDHEDSPSYKOLOGI

MEDLEM AF

​Overenskomst med sygesikringen