+35 års erfaring

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Autoriseret klinisk psykolog

Sygesikringsordningen

Personer omfattet af overenskomsten om sygesikringstilskud til psykologhjælp er:

 • røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge
 • personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der har fået foretaget abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • personer over 18 år med let til moderat depression
 • personer mellem 18 og 38 år med let til moderat angstlidelse, herunder OCD

​Tilskud til psykologhjælp er betinget af, at klienten har skriftlig henvisning fra alment praktiserende læge eller vagtlæge. Henvisningen skal senest være udstedt 12 måneder efter, at den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte. Denne tidsfrist ser man dog bort fra, når det drejer sig om ofre for incest eller andre seksuelle overgreb samt for klienter indenfor depressionskategorien. Henvisningen skal være psykologen i hænde senest 1 måned efter udstedelsen. I særlige tilfælde kan der fraviges fra 12 måneders reglen.

Der ydes tilskud til maksimalt 12 konsultationer. Klienter indenfor kategorien let til moderat depressive og kategorien let til moderat angst, har mulighed for at opnå genhenvisning til yderligere 12 konsultationer.

​Tal med din egen læge om henvisning til psykolog; du er også velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl eller vil høre nærmere om ordningen. Med henvisningen får du p.t. 60 % tilskud til behandlingen fra den offentlige sygesikring. Sygeforsikringen "danmark" refunderer ligeledes en del af egenbetalingen, såfremt du er medlem her. www.sygeforsikring.dk

KLINIK information

PSYKOLOGISK PRAKSIS V/ANITA KRUSE

CAND.PSYCH., AUTORISERET KLINISK PSYKOLOG,

SPECIALIST I PSYKOTERAPI OG SUNDHEDSPSYKOLOGI

MEDLEM AF

​Overenskomst med sygesikringen