+35 års erfaring

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Autoriseret klinisk psykolog

Selvusikkerhed eller lavt selvværd

Mange oplever perioder i deres liv, hvor de har svært ved at sige fra eller sætte grænser over for andre, og hvor forestillinger om omgivelsernes oplevelse af én har meget stor betydning. Man føler sig måske mindreværdig i forhold til andre, påtager sig mere – både på det private og arbejdsmæssige plan – end man har lyst og overskud til, lader andre overskride ens grænser, finder sig i for meget og føler ikke, at man kan bidrage i sociale sammenhænge på samme vis som andre.

Meget tid og energi bliver brugt på at overveje og bebrejde sig selv, hvad man har sagt eller gjort – eller måske snarere ikke har fået udtrykt – og samværet med andre bliver ofte præget af stress.

Som led i en styrkelse af selvværdet arbejdes der med at udvikle evnen til at mærke egne grænser, og at kunne sige fra i forhold til egne og andres krav.

Endvidere at blive bevidst om netop dine stærke sider og kvaliteter, så disse kan udfoldes på bedste vis i samspillet med andre, og du kan føle dig som et værdifuldt menneske blot i kraft af dig selv. Der kan indgå assertionstræning.

KLINIK information

PSYKOLOGISK PRAKSIS V/ANITA KRUSE

CAND.PSYCH., AUTORISERET KLINISK PSYKOLOG,

SPECIALIST I PSYKOTERAPI OG SUNDHEDSPSYKOLOGI

MEDLEM AF

​Overenskomst med sygesikringen