+35 års erfaring

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Autoriseret klinisk psykolog

Velkommen til Psykologisk Praksis - "Knuderne"

Hvorfor henvende sig til en psykolog?

Der kan være mange grunde til at kontakte en psykolog.

De fleste mennesker oplever perioder i deres liv, som er præget af problemer, der kan være vanskelige at håndtere, og hvor den støtte, som familie og venner eller ens øvrige netværk kan bidrage med, ikke altid er tilstrækkelig til at hjælpe én igennem den vanskelige situation. I en række tilfælde kan netop partneren eller familien jo også være en del af problemet.


Det er altså naturligt, at vanskeligheder og konflikter indimellem kan overvælde én, og at man kan have brug for professionel assistance. Derfor vælger mange mennesker at henvende sig til en psykolog. Hér taler man med en person, som er udenforstående, og som derfor forholder sig som sådan til problemstillingerne, og som desuden har ekspertise og erfaring i at medvirke til at løse psykologiske problemer.

Årsagerne til at mange mennesker henvender sig, kan være fordi de er kørt fast i nogle problemstillinger eller har oplevet begivenheder, som har overvældet dem. Andre kommer, fordi de har været ude for et betydeligt vendepunkt i deres liv, og nu har brug for hjælp til at komme videre og blive bedre til at anskue og løse problemer og konflikter på en hensigtsmæssig måde. Der kan altså enten ligge akutte problemer, langvarig personlig belastning eller livskriser bag.

Endnu andre henvender sig, fordi de ønsker at udvikle sig og arbejde med handle- eller reaktionsmønstre, som de gerne vil styrke eller få mere kontrol over. Gennem det psykologiske arbejde kan de blive mere handlekraftige, udfolde og realisere eget potentiale og opnå større livskvalitet.

​Det er af betydning for alle mennesker at tage sig selv alvorligt og drage omsorg for sig selv, og derfor er det også naturligt, at det for alle er meget vigtigt at gøre en indsats for at få det bedre.​

Hvad kan en psykolog hjælpe med?

En veluddannet og erfaren psykolog kan medvirke til at afdække og bidrage med nye perspektiver på problemet, således at du derved får overblik over og indsigt i din egen situation. Gennem samtaler hos en psykolog kan du blive bedre til at afgrænse problemerne - få løsnet knuderne - og få redskaber til at håndtere disse på en for dig egnet måde.

De psykologiske metoder bidrager til at indkredse de forandringer, som er mest hensigtsmæssige eller nødvendige for dig. Under forløbet vil du få lejlighed til at tænke anderledes, at afprøve nye tilgange til dine problemer eller vanskeligheder og få støtte til at tage ansvar og træffe valg, som kan forbedre eller forny dit liv. Dette kan styrke mulighederne for og viljen til at skabe mening i livet.

I mit arbejde er det centralt at møde klienten dér, hvor vedkommende er for på bedste måde at kunne forstå personen i dennes forandringsproces. Jeg lægger vægt på at være ægte nærværende, og at følge klienten i hans eller hendes fortælling og oplevelser. Det bliver således et vigtigt aspekt at undersøge den enkeltes måde at forholde sig til sin tilværelse på - også som udgangspunkt for en eventuel ny retning i livet.

Sigtet er at yde faglighed af høj professionel kvalitet kombineret med en etik, som på enhver måde kan sikre klienten et ansvarsbevidst og respektfuldt samarbejde.

På dette website kan du læse mere om, hvad jeg kan tilbyde – både hvad angår psykoterapi og psykologisk rådgivning og med hensyn til undervisning, supervision og psykologiske vurderinger. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at ringe eller sende en e-mail. Alle henvendelser behandles fortroligt.​

KLINIK information

PSYKOLOGISK PRAKSIS V/ANITA KRUSE

CAND.PSYCH., AUTORISERET KLINISK PSYKOLOG,

SPECIALIST I PSYKOTERAPI OG SUNDHEDSPSYKOLOGI

MEDLEM AF

​Overenskomst med sygesikringen