+35 års erfaring

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Autoriseret klinisk psykolog

Familieterapi

I terapien tilstræbes at afklare problematikkens omfang og natur. Afklaring af problemfeltet og de enkelte familiemedlemmers indbyrdes roller, opgaver og relationer kan medvirke til en større åbenhed for forståelse indbyrdes, øge trivsel hos de enkelte familiemedlemmer samt mobilisering af de enkeltes ressourcer og dermed udvikling af evnen til opgave- og problemløsning.

Familieterapi kan bl.a. fokusere på kommunikationsproblemer i familien, uligevægt eller opløsning i familien og familiens tilpasning i forhold til omgivelserne ved sammenbragte familier.


Samtalerne foregår som regel med hele familien samlet, men kan også varieres, således at man i visse tilfælde supplerer med samtaler, hvor ét eller flere enkelte familiemedlemmer er alene med psykologen.

KLINIK information

PSYKOLOGISK PRAKSIS V/ANITA KRUSE

CAND.PSYCH., AUTORISERET KLINISK PSYKOLOG,

SPECIALIST I PSYKOTERAPI OG SUNDHEDSPSYKOLOGI

MEDLEM AF

​Overenskomst med sygesikringen