+35 års erfaring

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Autoriseret klinisk psykolog

Varighed og hyppighed

Varigheden af det terapeutiske forløb kan være meget forskellig og afhængig af den pågældende problemstilling og den enkelte persons livsoplevelser og erfaringsbaggrund.

Behandlingsforløbene kan være af større eller mindre intensitet, d.v.s. at intervallet imellem samtalerne kan være forskelligt, og forløbene kan strække sig over kortere eller længere tid. Dette vurderes i samarbejde med den enkelte person, afhængig af problemets art.

KLINIK information

PSYKOLOGISK PRAKSIS V/ANITA KRUSE

CAND.PSYCH., AUTORISERET KLINISK PSYKOLOG,

SPECIALIST I PSYKOTERAPI OG SUNDHEDSPSYKOLOGI

MEDLEM AF

​Overenskomst med sygesikringen