+35 års erfaring

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Autoriseret klinisk psykolog

Coping/mestring

Ved alvorlig eller kronisk sygdom eller ved handicap er der ofte tale om tab af funktioner og handlemuligheder.​

Det kan kræve et betydeligt psykisk arbejde at lære at leve med disse på en hensigtsmæssig måde. Hvis der oven i købet – som i nogle tilfælde – er tale om udvikling og forandring af sygdomssituationen, kan der opstå tilbagevendende krisereaktioner. Man skal vænne sig til nye roller og rolleskift i forhold til familie og kolleger.

Arbejdet i retning af erkendelse og accept af situationen er centralt i forhold til at kunne rumme de funktionsmæssige begrænsninger på en konstruktiv måde, frem for at ignorere eller bekrige dem.

I sådanne tilfælde kan der være behov for psykologhjælp til at få bearbejdet tabet eller forandringerne, således at man bedst muligt kan udnytte de ressourcer, der fortsat er til stede.

Det handler om at få taget afsked med det liv, man havde før, for bedst muligt at kunne sige ”goddag ” til og udfylde den tilværelse, som man har nu og fremover.


Der kan i nogle tilfælde også være behov for støtte til pårørende og til samspillet mellem de pårørende og personen med handicappet.

KLINIK information

PSYKOLOGISK PRAKSIS V/ANITA KRUSE

CAND.PSYCH., AUTORISERET KLINISK PSYKOLOG,

SPECIALIST I PSYKOTERAPI OG SUNDHEDSPSYKOLOGI

MEDLEM AF

​Overenskomst med sygesikringen