+35 års erfaring

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Autoriseret klinisk psykolog

Fuld diskretion

Al henvendelse er omfattet af gældende regler for tavshedspligt. Oplysninger, der kommer frem under samtalerne, behandles med absolut diskretion. Der vil ikke foregå offentlig registrering.

Klinikken er underlagt de fælles nordiske etikregler for psykologer samt Psykolognævnets regler.

Tryghed, tillid og autencitet er centrale begreber i klientkontakten.

KLINIK information

PSYKOLOGISK PRAKSIS V/ANITA KRUSE

CAND.PSYCH., AUTORISERET KLINISK PSYKOLOG,

SPECIALIST I PSYKOTERAPI OG SUNDHEDSPSYKOLOGI

MEDLEM AF

​Overenskomst med sygesikringen