+35 års erfaring

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Autoriseret klinisk psykolog

Profil​

Jeg er cand.psych. fra Københavns Universitet (1984), klinisk psykolog, autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet (1994), godkendt specialist i psykoterapi og sundhedspsykologi og supervisor i sundhedspsykologi på specialistniveau af Dansk Psykolog Forening (1994).


Jeg har altså gennemgået en klinisk efteruddannelse og har en længerevarende videreuddannelse. Jeg har været privatpraktiserende psykolog med egen praksis siden 1986 (deltid) hhv. 1992 (fuld tid). Jeg har således bred erfaring med mangeartede problemfelter i klinikken.

Jeg har tidligere arbejdet med psykologisk/pædagogisk forskning og med psykoterapi, samtalegrupper og kursusvirksomhed i en sygdomsbekæmpende forening.Gennem en årrække har jeg ligeledes haft konsulentopgaver for kommuner og amter samt handicaporganisationer.

Overenskomst med den offentlige sygesikring (1993).

Specialer

  • Krise- og sorgbehandling.
  • Behandling af psykiske reaktioner og problemer som følge af kronisk sygdom eller fysisk handicap hos voksne, unge eller børn.Somatopsykologiske og psykosomatiske problemfelter.
  • Mestringsstrategier, acceptarbejde og ressourcemobilisering.
  • Støtte i genopbygning og udvikling af selvværd.
  • Samlivs- og familiemæssige konflikter.
  • Spiseforstyrrelser.
  • Stresshåndtering.
  • Eksistentielle problemstillinger.
  • Personlig udvikling.

​Referenceramme

Den psykologiske behandling tager udgangspunkt i en psykodynamisk tilgang.

Endvidere arbejdes med eksistentiel psykoterapi og kognitiv terapi, ligesom der i nogle sammenhænge inddrages elementer af systemisk terapi.

Der er altså tale om integration af metoder fra forskellige terapeutiske retninger med udgangspunkt i og tilpasset den enkelte person og problemstilling.

Medlem af Dansk Psykolog Forening

► herunder af Sektionen for Privatpraktiserende Psykologer.

Medlem af

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab.

Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer.

Dansk Selskab for Psykosocial Medicin.​

KLINIK information

PSYKOLOGISK PRAKSIS V/ANITA KRUSE

CAND.PSYCH., AUTORISERET KLINISK PSYKOLOG,

SPECIALIST I PSYKOTERAPI OG SUNDHEDSPSYKOLOGI

MEDLEM AF

​Overenskomst med sygesikringen