+35 års erfaring

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Autoriseret klinisk psykolog

Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser kan opdeles i tre hovedgrupper – nemlig anoreksi, bulimi og tvangsspisning. Der kan også være tale om en blanding af disse.

En spiseforstyrrelse handler grundlæggende ikke om mad og spisning, krop og vægt, men er derimod et symptom på dybereliggende personligheds - og følelsesmæssige problemer.

Spiseforstyrrelsen vedrører basale eksistentielle forhold, og er ofte et forsøg på at tackle uoverskuelige ydre vanskeligheder eller et stort indre pres.

 Det kan være at lindre følelser af smerte, sorg, indre tomhed, frustration, vrede eller ensomhedsfølelse, uro eller stress.

I behandlingen fokuseres på de ofte komplekse årsager til spiseforstyrrelsen samt at skabe forståelse af sammenhængen mellem de psykologiske forhold og anvendelsen af mad, spisning og kropsstørrelse.

KLINIK information

PSYKOLOGISK PRAKSIS V/ANITA KRUSE

CAND.PSYCH., AUTORISERET KLINISK PSYKOLOG,

SPECIALIST I PSYKOTERAPI OG SUNDHEDSPSYKOLOGI

MEDLEM AF

​Overenskomst med sygesikringen