Psykoterapi, Psykologisk rådgivning

Undervisning og Supervision

Tlf.: 43 73 47 11​

Stress​

Længere tids psykiske eller fysiske belastninger eller uventede forandringer i tilværelsen kan medføre stress. Der er tale om en kropslig reaktion på belastningstilstanden, og stress kan bl.a. relatere til arbejdssituationer, sygdomssituationer, skilsmisse eller eksamenssituationer.
Vedvarende eller kronisk stress kan udvikle sig til udbrændthed eller depression. 

Symptomer på stress kan være irritabilitet, koncentrationsvanskeligheder, ubeslutsomhed,

appetitløshed, rastløshed, søvnforstyrrelser, sitren i kroppen, hjertebanken, muskelspændinger og smerter.

De psykologiske samtaler kan medvirke til at kortlægge problemfeltet, afdække årsager til stressreaktionen og gennem indsigt give mulighed for at ændre på uhensigtsmæssige handlemønstre og bidrage med redskaber til at håndtere situationen.

Sigtet kan være både at reducere stressfaktorernes påvirkning, og at forsøge at ændre på stressfremkaldende forhold i ens liv.​

KLINIK information

PSYKOLOGISK PRAKSIS V/ANITA KRUSE

CAND.PSYCH., AUTORISERET KLINISK PSYKOLOG,

SPECIALIST I PSYKOTERAPI OG SUNDHEDSPSYKOLOGI

MEDLEM AF

​Overenskomst med sygesikringen