Psykoterapi, Psykologisk rådgivning

Undervisning og Supervision

Tlf.: 43 73 47 11​

Parterapi

Parterapi tilstræber ofte at være afgrænsende og problemløsende. Denne form for terapi kan medvirke til at øge forståelsen og måden at opleve og forholde sig til hinanden på og igangsætte en positiv udvikling i parforholdet. Parterapi kan fokusere på kommunikationsproblemer, følelsesmæssige uklarheder, konkrete uoverensstemmelser i forholdet såsom fordeling af opgaver og roller og endelig frustrationer i samliv og seksualliv.

I visse tilfælde kan parterapi også medvirke til, at man får afsluttet et forhold på den bedst mulige måde og taget afsked, således at begge parter kan få et konstruktivt afsæt til at komme videre i deres tilværelse.

Det er altså samspillet, der er i fokus. Ved at forbedre kommunikationen øges også den gensidige forståelse. Det handler om at give udtryk for egne tanker og følelser, at kunne lytte konstruktivt og nå til afklaring af, hvilke forventninger og mål begge parter har til forholdet

KLINIK information

PSYKOLOGISK PRAKSIS V/ANITA KRUSE

CAND.PSYCH., AUTORISERET KLINISK PSYKOLOG,

SPECIALIST I PSYKOTERAPI OG SUNDHEDSPSYKOLOGI

MEDLEM AF

​Overenskomst med sygesikringen